instagram@furifufurifu

2022 AW KIMONO COLLECTION

  • ふりふ 2022 AW KIMONO COLLECTION 花万華鏡

  • ふりふ 2022 AW KIMONO COLLECTION モクレン

  • ふりふ 2022 AW KIMONO COLLECTION ポタリ―

  • ふりふ 2022 AW KIMONO COLLECTION 花猫籠絵羽着物

  • ふりふ 2022 AW KIMONO COLLECTION しだれ桜絵羽着物

  • ふりふ 2022 AW KIMONO COLLECTION キツネ